Principles of orthopedic treatment for malignant bone tumors in children

Zasady postępowania ortopedycznego w złośliwych nowotworach kości w wieku rozwojowym

DOI: 10.31139/chnriop.2022.87.1.3

Abstract

Primary bone sarcomas are not frequent entities, but constitute important issue especially in pediatric population. Advances in chemotherapy and diagnostic modalities allowed limb saving resections of malignant bone tumors became leading surgical option. To be successful the treatment of primary bone tumors should be conducted in dedicated centers by experienced team of specialists. Nevertheless, the rules of such treatment should be known widely to improve diagnosis, medical care over oncologic patient and communication between specialists. In this review paper the authors present current rules of surgical approach to bony malignancies in children and adolescents.

Streszczenie

Złośliwe nowotwory układu ruchu są rzadkimi, lecz istotnymi klinicznie chorobami, szczególnie w populacji pediatrycznej. Postępy w skuteczności leczenia chemioterapeutycznego oraz poprawa możliwości diagnostycznych spowodowały zastąpienie amputacji operacjami oszczędzającymi kończyny w chirurgicznym leczeniu guzów kości. Choć leczenie tych chorób powinno być prowadzone w specjalistycznych centrach, wiedza o zasadach postępowania w złośliwych nowotworach kości powinna być szeroko znana, dla poprawy procesu diagnostycznego, opieki nad pacjentem onkologicznym i ułatwienia komunikacji między medycznymi profesjonalistami. W niniejszym przeglądzie autorzy przybliżają zasady chirurgicznego postępowania w złośliwych nowotworach układu ruchu u dzieci i młodzieży.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2022
4/2021
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020