Bifocal osteoid osteoma of the talus treated with thermal ablation and navigation 3D – case report

Dwuogniskowy kostniak kostnawy kości skokowej leczony termoblacją z wykorzystaniem nawigacji 3D – opis przypadku

DOI: 10.31139/chnriop.2020.85.1-2.6

Abstract

Osteoid osteomas (OO) are common bone tumours. They are responsible for 10% of all benign bone tumours. Most often, they are located in long bones, especially of the lower limb. Less than 3% of all osteoid osteomas occur in the foot[1]. Such rare presentation affects placing an accurate diagnosis, making it difficult and taking longer. Simultaneous manifestation in more than one focus is extremely rare[2–5]. In this publication, we present a bifocal osteoid osteoma of the talus. In the treatment, we used radiofrequency thermal ablation (RFA) and an intraoperative 3D navigation system. Complete recovery was achieved.

Streszczenie

Kostniak kostnawy jest dość pospolitym guzem kości. Stanowi 10% wszystkich guzów łagodnych. Najczęściej występuje w kościach długich, zwłaszcza kończyn dolnych. Umiejscowienie w stopie stanowi mniej niż 3% wszystkich przypadków kostniaka kostawego[1]. Tak rzadka prezentacja tej choroby często wydłuża czas do uzyskania prawidłowego rozpoznania[6]. Jednoczasowe występowanie więcej niż jednego ogniska jest niezwykle rzadkie[2–4]. W pracy przedstawiamy przypadek dwuogniskowego kostniaka kostnawego zlokalizowanego w kości skokowej. W leczeniu zastosowano termoablację prądem wysokiej częstotliwości oraz śródoperacyjną nawigację 3D uzyskując całkowite ustąpienie objawów.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2022
4/2021
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020