The use of a self-designed external fixator for the treatment of distal radius fractures at the Orthopedics and Trauma Department of the John Paul II Mazowieckie Voivodship Hospital in Siedlce

Zastosowanie stabilizatora zewnętrznego własnej konstrukcji do leczenia złamań końca dalszego kości promieniowej na Oddziale Ortopedyczno-Urazowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach

DOI: 10.31139/chnriop.2019.84.4.21

Abstract

Objective. The aim of the article is to describe the treatment of unstable distal radius fractures, consisting in the primary reposition of the fracture and stabilization with a self-designed external fixator modelled on the elements of the Ilizarov apparatus. The external device allows radical, efficient, cost-effective and patient-friendly stable fixation of a fracture.

Materials and methods. 148 patients treated in 2014 for unstable distal radius fracture were selected for evaluation. 131 patients were deemed eligible for the treatment with external fixator, the remaining 17 patients were treated with plating.

Results. The treatment method involving a self-designed external fixator allows proper fixation of unstable distal radius fractures.

Streszczenie

Cel. Celem pracy jest opis sposobu leczenia niestabilnych złamań dalszego końca kości promieniowej, polegający na pierwotnej repozycji złamania i stabilizacji aparatem zewnętrznym własnej konstrukcji opartej na elementach aparatu Ilizarowa. Aparat zewnętrzny pozwala w sposób radykalny, sprawny, tani i przyjazny choremu na stabilne zaopatrzenie złamania.

Materiał i metody. Do oceny wybrano 148 chorych leczonych w roku 2014 z powodu niestabilnego złamania końca dalszego kości promieniowej. Do leczenia zastosowaniem stabilizatora zewnętrznego zakwalifikowano 131 osób, pozostałe 17 osób było leczonych z zastosowaniem płyty.

Wyniki. Metoda leczenia z zastosowaniem stabilizatora zewnętrznego własnej konstrukcji umożliwia prawidłowo zaopatrzyć złamania niestabilne dalszego końca kości promieniowej.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2022
4/2021
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020