The use of dual-articulation prostheses in treating femoral neck fractures – a preliminary report

Zastosowanie protez o podwójnej artykulacji w zaopatrzeniu złamań szyjki kości udowej – doniesienie wstępne

DOI: 10.31139/chnriop.2019.84.4.22

Abstract

The authors present their own experience with the use of dual-articulation prostheses in a group of patients with femoral neck fractures. The aim of the study was to assess the possible reduction of the risk of dislocation after hip arthroplasty in a group of patients particularly prone to dislocation, that is patients with traumatic femoral neck fracture [1]. The material included 16 prostheses implanted in 2016-2017. The follow-up period ranged from 18 to 42 months. There were no dislocations in the observed group. In the opinion of the authors, arthroplasty using dual articulation is a well-advised alternative method for total “traditional” arthroplasty and hemiarthroplasty in the treatment of displaced femoral neck fractures.

Streszczenie

Autorzy przedstawiają własne doświadczenia z użyciem protez o podwójnej artykulacji w grupie pacjentów ze złamaniami szyjki kości udowej. Celem pracy była ocena możliwego zmniejszenia ryzyka zwichnięć po endoprotezoplastyce stawu biodrowego w grupie pacjentów szczególnie narażonych na zwichnięcia, jaką są pacjenci z urazowym złamaniem szyjki kości udowej [1]. Materiał pracy obejmował 16 endoprotez implantowanych w latach 2016-2017. Okres obserwacji wynosił od 18 do 42 miesięcy. W obserwowanej grupie nie zanotowano zwichnięć. W ocenie autorów artykułu endoprotezoplastyka z zastosowaniem podwójnej artykulacji stanowi godną polecania metodę alternatywną dla protezoplastyki całkowitej „klasycznej” i protezoplastyki połowiczej w zaopatrywaniu przemieszczonych złamań szyjki kości udowej.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2022
4/2021
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020