Complications after surgical treatment of pilon fractures – a case report

Powikłanie operacyjnego leczenia złamania typu pilon – opis przypadku

DOI: 10.31139/chnriop.2019.84.4.24

Abstract

The paper reports a case of a 36-year-old professional soldier who suffered a pilon fracture of the right tibia. Initially, a wrong surgical technique was applied, which resulted in another surgery. The radiographic outcome of the second surgery was good. It is now 10 months after the accident and 7 months after the second surgery. The clinical condition is gradually improving. The patient walks without crutches, with a slight limp. He requires further rehabilitation. It is currently difficult to assess whether he will return to work as a professional soldier.

Streszczenie

W pracy przedstawiono przypadek 36-letniego żołnierza zawodowego, który doznał złamania kości piszczelowej prawej typu pilon. U chorego zastosowano pierwotnie błędną technikę operacyjną, co wymagało kolejnej operacji. W wyniku kolejnej operacji uzyskano dobry wynik radiologiczny. Obecnie jest 10 miesięcy po wypadku i 7 miesięcy po ponownej operacji. Stan kliniczny stopniowo poprawia się. Pacjent chodzi bez pomocy kul, z lekkim utykaniem. Wymaga dalszej rehabilitacji. Trudno obecnie ocenić, czy powróci do pracy, jako żołnierz zawodowy.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2022
4/2021
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020