Eff ectiveness of bone infl ammation treatment in ulna using Bon Alive s53P4 bioactive glass – a case report

Skuteczność leczenia zapalenia kości łokciowej przy użyciu preparatu szkła bioaktywnego Bon Alive s53P4 – opis przypadku

Abstract

The case of 25-year-old patient, male, involved in a traffi c accident is presented. Galeazzi fracture with damage to the triangular complex, DRUJ instability and ACL rapture was diagnosed. The patient has been operated several times because of DRUJ instability. Clinical and radiological analysis suggested an infection around stabilizing implants – K wires. In bacteriological analysis S. aureus MSSA strain was confi rmed. Because of ineff ectiveness of intraoperative treatment, application of oral antibiotic, and bone loss, the patient was off ered to remove the necrotic bone with bacterial mass and replenish the bone loss with bioresorbable material Bon Alive s53P4. The paper discusses the issue of bone infl ammation treatment in case of infection with high resistant pathogens in bones with poor soft tissue coverage.

Streszczenie

Zaprezentowano przypadek 25-letniego chorego, po wypadku komunikacyjnym, w którym doznał złamania typu Galazziego z uszkodzeniem kompleksu chrząstki trójkątnej i niestabilności DRUJ oraz zerwania ACL. Chory operowany kilkukrotnie z powodu niestabilności DRUJ. W obrazie klinicznym i radiologicznym zaobserwowano cechy infekcji wokół implantów stabilizujących – druty Kirschnera. Posiewy dodatnie w kierunku S. aureus MSSA. Z powodu nieskuteczności leczenia doustnymi antybiotykami oraz ubytku tkanki kostnej zaproponowano choremu usuniecie zdewitalizowanej tkanki kostnej wraz z masą bakteryjną oraz uzupełnienie ubytku kostnego biowchłanialnym materiałem Bon Alive s53P4. W pracy omówiono problematykę leczenia zapaleń wywołanych przez drobnoustroje wysokolekooporne w słabo pokrytej tkankami miękkimi kości łokciowej.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2022
4/2021
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020