Smith-Petersen osteotomy in correction of thoracic hyperkyphosis in an adult – a case report

Osteotomia typu Smith-Petersen w korekcji hiperkifozy piersiowej u osoby dorosłej – opis przypadku

Abstract

Introduction: Deformity of the spine in the sagittal plane is an important functional and psychological aspect. Surgery uses essentially three types of corrective osteotomy: Smith-Petersen osteotomy, pedicle subtraction osteotomy and resection (vertebral column resection). The diff erences between these methods include the location of the procedure, the expected extent of the resection and the angular off set in the sagittal plane. Case presentation: In the present case we performed the SPO type of osteotomy to correct thoracic hyperkyphosis in a 38-year-old woman. The deformities were caused by multi-level compression fractures with a background of secondary osteoporosis, in the course of adrenal adenoma (hypercortisolism). Adenocarcinoma was surgically healed; however, a signifi cant deformity of the spine remained. The patient underwent corrective SPO at levels Th12/L1, Th11/Th12, Th10/Th11 and Th8/Th9, transpedicular stabilization at Th5-L2 and posterolateral fusion. Deformation correction was obtained from 78° to 40°, measured at Th4-Th12; sagittal balance corrected 80% improvement in the VAS and SF-36 at three-month follow-up. Conclusions: Smith-Petersen osteotomy is an eff ective method for correcting long kyphotic deformation with a small to moderate sagittal balance in adults.

Streszczenie

Wstęp: Deformacje kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej stanowią istotny problem kliniczny. W leczeniu operacyjnym wykorzystuje się zasadniczo trzy rodzaje osteotomii korekcyjnych: osteotomię Smith-Petersen (Smith-Petersen Osteotomy – SPO), osteotomię przeznasadową zmniejszającą (Pedicle Subtraction Osteotomy – PSO) oraz resekcyjną (Vertebral Column Resection – VCR). Różnice pomiędzy wymienionymi metodami dotyczą: lokalizacji procedury, rozległości resekcji oraz oczekiwanej korekcji kątowej w płaszczyźnie strzałkowej. Prezentacja przypadku: W przedstawionym przypadku wykonano osteotomię typu Smith-Petersen celem korekcji hiperkifozy piersiowej u 38-letniej kobiety. Przyczyną deformacji były wielopoziomowe złamania kompresyjne na tle osteoporozy wtórnej, w przebiegu gruczolaka nadnerczy (hiperkortyzolemia). U chorej usunięto chirurgicznie gruczolakoraka, pozostała jednak znaczna deformacja kręgosłupa. Wnioski: U chorej wykonano osteotomię korekcyjną wg Smith-Petersena na poziomach Th12/L1, Th11/Th12, Th10/Th11, Th8/Th9 ze stabilizacją transpedikularną Th5-L2 oraz spondylodezą tylno-boczną. Uzyskano korekcję deformacji z 78° do 40°, mierzonej w odcinku Th4-Th12, poprawiono balans strzałkowy, uzyskując 80% poprawę w zakresie skali VAS i SF-36 w 3 miesięcznej bserwacji.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2022
4/2021
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020