Favorable result of rigid fl atfoot by arthroereisis by subtalar implant – two cases raport

Korzystny wynik leczenia stopy płasko-koślawej sztywnej przez artroerzę implantem podskokowym – opis dwóch przypadków

Abstract

A rigid valgus foot (pes plano-valgus rhigidus) is caused by a congenital tarsal bone coalition. Tarsal coalition represents abnormal fusion between two or more tarsal bones and is a frequent cause of foot and ankle pain. Congenital tarsal coalition is a diagnosis that is often overlooked in young patients who fi rst present with foot and ankle pain. It manifests itself as a fl at-valgus adjustment, with painful and contracture feet. The treatment inolves physiotherapy, insoles, orthoses and plaster immobilization. Operative treatment of rigid valgus foot should be limited to the relief of disabling pain and the correction of severe deformity. It should consist in subtalar fusion through a medial approach, supplemented by talonavicular fusion when necessary. If such treatment fails or if signifi cant talonavicular degenerative joint disease is present, a triple arthrodesis may be performed. According to others reports subtalar artroereisis with implant have been used only with resection of the union. Artroeresis served as an adjunctive procedure to provide seperation of the resected joints. We report two patients with the rigid valgus foot where isoloated artroersis were used. In our 3-years follow up we achieved good results. We obtained less tension of peroneal muscles together with proper foot aligment. Both patients returned to their regular daily activities.

Streszczenie

Stopa płasko-koślawa sztywna (pes plano-valgus rhigidus) spowodowana jest wrodzoną koalicją kości stępu. Zrost dotyczy najczęściej kości piętowej i łódkowatej oraz skokowej. W okresie młodzieńczym objawia się płasko-koślawym ustawieniem i bolesnym przykurczem pronacyjnym stopy. W leczeniu stosowane są zabiegi fi zykoterapii, wkładki, unieruchomienie ortezami lub gipsem. W razie braku poprawy wymagane jest leczenie operacyjne tj. resekcja zrostu, artrodeza podskokowa lub potrójna artrodeza. Dotychczas nie stosowano samej artroerezy implantem podskokowym a jedynie łączono to z resekcją zrostu. U dwóch chorych ze stopą płasko-koślawą sztywną wykonaliśmy zabieg wszczepienia implantu do kości piętowej w rejon zatoki stępu. Po zabiegu u obu chorych ustąpiły dolegliwości bólowe i przykurcz ścięgien mięśni strzałkowych. Uzyskano także poprawne ustawienie stóp z prawidłową wydolnością mechaniczną. Po upływie 3 lat obaj chorzy oceniają wynik leczenia jako bardzo korzystny.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2022
4/2021
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020