The Rehabilition after the allogenic hand transplantation – case report

Rehabilitacja po przeszczepie allogenicznym ręki – opis przypadku

Abstract

Thanks to the modern technology, today’s artificial limbs are nearly perfect. However, for a human being a hand is more than a simple pinching organ - its presence has a huge impact on one’s psyche. Even a malfunctioning hand that is only able to sense provides one with the impression of the integrity of one’s body. The aim of this paper is to present the process of convalescence in a patient who underwent an allogenic hand transplantation as well as to discuss the stages of the functional restoration, both sensitive and motor. In this case report, we present a male patient, aged 32 at the time of the procedure, who had his hand transradially amputated in the middle part of the forearm. He did not use an artificial limb. Before the transplantation he had started exercising the receiving limb. After the operation the patient was given adequate immunosuppressive therapy. In addition to this, he participated in kinetic and physical therapy to restore motoric and sensoric function of the hand. Results. Six months after the transplantation the presence of a callus was demonstrated. 18 months after the surgery the reinervation of the median nerve amounted to 80% and of the ulnar nerve – to 100%. Six months after the procedure sensory and thermal stimuli were received in the area located 10 cm from the fusion site. Conclusions. Early introduction of passive exercise and passive continuous motion had an impact on long-term results of the transplantation, possibly influencing the range of motion of the transplanted limb. Physical therapy considerably facilitated the reinervation of the forearm, enabling to sense the touch and the temperature.

Streszczenie

Poziom techniki sprawił, iż obecne na rynku protezy ręki są niemal doskonałe, lecz dla człowieka ręka oznacz znacznie więcej i nie jest traktowana jako organ szczypcowy a ściśle sprzężony z jego psychiką. Nawet najsłabiej działająca ręka, która jest w stanie zarejestrować czucie, zapewnia wrażenie integralności całego ustroju. Celem pracy było przedstawienie procesu usprawniania u pacjenta po przeszczepie allogenicznym oraz etapy przywrócenia funkcji ręki zarówno w sferze motorycznej jak i czuciowej w przebiegu czasu. Opis przypadku stanowił pacjent, wówczas 32 letni mężczyzna, z urazową amputacją kończyny na wysokości ½ przedramienia prawego, niekorzystający z protezy. Przed przeszczepem rozpoczął usprawnianie mięśni kończy biorczej. Po transplantacji oprócz leczenia immunosupresyjnego stosowano zabiegi z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii mające na celu przywrócenie funkcji ręki zarówno motorycznej jak i czuciowej. Wyniki. Po 6 miesiącach osiągnięto zrost kostny, reinerwacja nerwu pośrodkowego po 18 miesiącach wynosiła 80%, natomiast nerwu łokciowego 100%. Po okresie pół rocznym, bodźce czuciowe i termiczne odbierane były w obszarze 10 cm od zespolenia. Wnioski. Wczesne wprowadzenie ćwiczeń biernych oraz zastosowanie biernego ruchu ciągłego wpłynęło na wyniki odległe zakresów ruchu przeszczepionej kończyny. Zabiegi fizykoterapeutyczne w istotny sposób wpłynęły na reinerwację nerwów przedramienia, dając możliwość odbierania wrażeń czuciowych i termicznych.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2022
4/2021
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020