A double carpal tunnel – a case report of rare anatomic variation

Dwudzielny kanał nadgarstka – opis przypadku rzadkiego wariantu anatomicznego

Abstract

The paper describes a rare anatomical variation of double carpal tunnel which appeared once among approximately 10,000 patients treated from carpal tunnel syndrome by an experienced hand surgeon. The tunnel was divided into two separate compartments by a thick sagittally oriented fibrous barrier. The radial compartment of carpal tunnel consisted of 1st palmar common digital nerve and flexor pollicis longus tendon while the other consisted of 8 digital flexor tendons and ulnar branch of median nerve. Proper surgical approach to existing situation provided good treatment outcome.

Streszczenie

Przedstawiamy rzadki wariant anatomiczny dwudzielnego kanału nadgarstka u pacjentki operowanej z powodu zespołu cieśni nadgarstka. Opisana anomalia została zaobserwowana jednorazowo pośród około 10.000 pacjentów leczonych przez doświadczonego chirurga ręki. Kanał nadgarstka był przedzielony w płaszczyźnie strzałkowej grubą włóknistą membraną. Odpromieniowa część kanału zawierała I nerw palcowy wspólny oraz ścięgno zginacza długiego kciuka, natomiast po stronie odłokciowej przebiegało pozostałych 8 ścięgien zginaczy palców oraz odłokciowa odnoga nerwu pośrodkowego. Właściwa śródoperacyjna decyzja w obliczu zastanej anomalii pozwoliła na uzyskanie dobrego wyniku leczenia.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2022
4/2021
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020