Periprosthetic distal femoral fracture after total knee arthroplasty – case report

Złamanie okołoprotezowe dalszego końca kości udowej po całkowitej alloplastyce stawu kolanowego – opis przypadku

Abstract

Periprosthetic fractures are uncommon complications after primary total knee arthroplasties (TKA). We present a case report of 65-year-old woman with periprosthetic fracture of the femur, 7 years after TKA. The patient was operated due to gonarthrosis. Because of proper endoprothesis components fi xation, open reposition and internal stabilization of the fracture was performed. Patient was re-operated twice. First time because of the plate fl exion after trauma, and second time due to the plate fracture. Then the retrograde titan nail was used. When the retrograde titan nail spontaneously broke, patient came to the Clinic of Orthopaedy and Rheumoorthopaedy in Otwock. According to the patient history, she was qualifi ed to realloplasty with Constrained Condylar Knee (CCK) system. Two months after surgery patient did not report any pain, the proper limb axis and the correct bone union were achieved. Very good clinical outcome of revision arthroplasty after periprosthetic distal femoral fracture, allows us to conclude that this method is eff ective when plates and intramedullary nails stabilization techniques fail.

Streszczenie

Złamania okołoprotezowe są rzadkimi powikłaniami pierwotnej alloplastyki stawu kolanowego (TPK). Przedstawiamy przypadek 65-letniej chorej, u której wystąpiło złamanie okołoprotezowe kości udowej po 7 latach od TPK, operowanej z powodu choroby zwyrodnieniowej kolana lewego. Ze względu na prawidłowe osadzenie elementów endoprotezy wykonano otwartą repozycję i stabilizację złamania płytą stabilną kątowo. Chorą reoperowano dwukrotnie, pierwszy raz z powodu odkształcenia płyty, które nastąpiło po urazie, drugi raz po złamaniu płyty po czym zastosowano tytanowy gwóźdź śródszpikowy odkolanowy, który również uległ złamaniu. Chora zgłosiła się do Kliniki Ortopedii i Reumoortopedii CMKP im. prof. Adama Grucy w Otwocku, gdzie zakwalifi kowano ją do realloplastyki stawu kolanowego z zastosowaniem endoprotezy półzwiązanej (ang. CCK – Constrained Condylar Knee). Po operacji ustąpiły dolegliwości bólowe, uzyskano prawidłową oś kończyny oraz zrost kości udowej. Bardzo dobry wynik realloplastyki po złamaniu okołoprotezowym dalszego końca kości udowej, pozwala nam wnioskować, że metoda ta jest skuteczna gdy zawodzą techniki stabilizacji płytami oraz gwoździami śródszpikowymi.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2022
4/2021
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020