Adenocarcinoma of the lung versus synovial sarcoma – metastatic tumor imitating primal tumor of the knee joint – case report

Gruczolakorak płuca kontra maziówczak złośliwy – guz przerzutowy imitujący guz pierwotny stawu kolanowego – opis przypadku

Abstract

The knee joint is an area of appearance of primary bone tumors, soft tissue tumors and metastasis. The one of the most frequent primary tumor, that is giving metastasis to the knee joint, is a lung cancer. Synovial sarcoma is a tumor that origins from the mesenchymal tissue. The majority of the synovial sarcomas are located in the extremities, with two-thirds being in the lower extremities, particularly around the knee joint. In this paper we present clinical case of metastasis of the adenocarcinoma of the lung to the knee joint, mimicking the synovial sarcoma of the knee joint.

Streszczenie

nowotworów dających przerzuty do stawu kolanowego jest rak płuc.Maziówczak złośliwy to nowotwór wywodzący się z tkanki mezenchymalnej. Większość maziówczaków złośliwych lokalizuje się w kończynach, z czego dwie-trzecie w kończynie dolnej, zwłaszcza w okolicy stawu kolanowego. W artykule prezentujemy przypadek kliniczny przerzutu gruczolakoraka płuc do stawu kolanowego imitujący maziówczaka złośliwego stawu kolanowego.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2022
4/2021
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020